ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.
International Projects

კომისიისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საერთაშორისო ურთიერთობები და მჭიდრო თანამშრომლობა უცხოელ პარტნიორებთან, დონორ ორგანიზაციებთან.

Media

კომისია ინტესნიურად თანამშრომლობს მედიასთან. ინფორმაციის საჯაროობა და ხელმისაწვრომობა კომისიისთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

Legal Acts

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სერქტორების შესახებ საკანონმდებლო, ნორმატიული აქტები მოცემულია ერთ სივრცეში. მოცემულ ლინკზე იხილავთ როგორც კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებულ, ასევე კომისიის მიერ მიღებულ ნორმატიულ აქტებს.