ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

21 თებერვალი, 2020
14:00 სთ
16/1
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ ვახტანგ გოლიაძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე
16/2
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ მალხაზ ყორიაულის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე.“
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე
16/3
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ გერასიმე შარაშენიძის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე.“
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე
16/4
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ სესილი დავითაშვილის განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე
16/5
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ სამსონ წილოსანი განაცხადზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ ხარვეზის დადგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე
16/6
„გადამცემი სისტემის ოპერატორის სერტიფიცირების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.“
წარადგენს: ანა ნებიერიძე
16/7
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ამხანაგობა „ნინოშვილი 51“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო მიერთების საფასურის განახევრების გაუქმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 14.02.2020 სხდომიდან)
წარადგენს: თამთა ბახტაძე