ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში. ძველი ვერსიის სანახავად დააჭირეთ აქ

სამომხმარებლო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით

სს „თელასი“
საყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ
საფეხური სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს გარეშე
სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს ჩათვლით
0 კვტ.სთ-დან 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით 12.325 14.544
101 კვტ.სთ-დან 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით 15.725 18.556
301 კვტ.სთ-დან და მეტი 19.525 23.040

 

არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ 
ძაბვა სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს გარეშე
სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს ჩათვლით
110-35 კვ 13.653 16.111
10–6–3.3 კვ 14.307 16.882
0.4 კვ 18.067 21.319
სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“
საყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ
საფეხური სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს გარეშე
სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს ჩათვლით
0 კვტ.სთ-დან 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით 12.065 14.237
101 კვტ.სთ-დან 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით 15.435 18.213
301 კვტ.სთ-დან და მეტი 19.265 22.733

 

არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ
ძაბვა სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს გარეშე
სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს ჩათვლით
110-35 კვ 12.593 14.860
10–6–3.3 კვ 13.772 16.251
0.4 კვ 17.867 21.083
შპს „თბილისი ენერჯი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2019 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 46.139 46.137
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 39.101 39.100
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.870 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 28.084 26.810
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 9.147 10.395
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
შპს "სოკარ ჯორჯია გაზი" 56.940 თეთრი
სს „საქორგგაზი“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
სს "საქორგგაზი" 57.011 თეთრი
შპს „თელავგაზი“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
შპს "სოკარ ჯორჯია გაზი" 56.940 თეთრი
შპს „გასკო+“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
საშუალო წნევით მომხმარებელი 35.900 თეთრი
დაბალი წნევით მომხმარებელი 48.301 თეთრი
შპს „ეს ჯი გაზ-კომპანი“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
შპს 'ესჯიგაზ-კომპანი' 48.200 თეთრი
შპს „გამა“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
შპს 'გამა' 37.020 თეთრი
შპს „ენერგია+“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
შპს 'ენერგია +' 43.201 თეთრი
შპს „გაზტრანს სერვისი“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
შპს 'ბორჩალო + ' 43.000 თეთრი
შპს „ყამარი მ“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
შპს 'ყამარი მ' 46.000 თეთრი