ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში. ძველი ვერსიის სანახავად დააჭირეთ აქ

სამომხმარებლო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით

შპს „ინტერ გაზი“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
შპს 'ინტერ გაზი' დერეგულირებულია
შპს „ამბროლაურიგაზი“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
სს 'ამბროლაურგაზი' 48.000 თეთრი
სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
სს 'ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია' 53.023 თეთრი
შპს „გაზმშენი“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
შპს 'გაზმშენი' 36.490 თეთრი
სს „ენერგოკავშირი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2019 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 49.526 49.444
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 41.971 41.901
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.884 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 26.750 28.761
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 13.337 11.245
შპს „ტაბა“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2019 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 57.585 57.584
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 48.801 48.800
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.884 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 26.750 31.250
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 20.167 15.655
შპს „ჩირაღდანი“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
შპს 'ჩირაღდანი ' 49.000 თეთრი
შპს „ვაკე“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
შპს 'ვაკე' 43.746 თეთრი
შპს „ვარკეთილაირი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2019 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 48.690 48.678
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 41.263 41.252
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.884 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 26.750 28.355
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 12.629 11.002
შპს „არზუ-გაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2019 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 55.372 55.362
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 46.925 46.917
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.870 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 28.430 31.319
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 16.625 13.703
შპს „ჩირაღდანი-XXI საუკუნე“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
შპს 'ჩირაღდანი XXI საუკუნე' 49.949 თეთრი
შპს „დიდი დიღომი“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
შპს 'დიდი დიღომი' 45.900 თეთრი