ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში. ძველი ვერსიის სანახავად დააჭირეთ აქ

სამომხმარებლო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით

შპს „მამედ“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
შპს 'მამედი' 47.000 თეთრი
შპს „გოგოჭური და კომპანია“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
საშუალო წნევით მომხმარებელი 37.140 თეთრი
შპს „აკრიანი-2006“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
შპს 'აკრიანი 2006' 46.000 თეთრი
შპს „დი-ვი-ეს“
სამომხმარებლო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
საშუალო წნევით მომხმარებელი 36.150 თეთრი
დაბალი წნევით მომხმარებელი 43.500 თეთრი
სს „საჩხერეგაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2019 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 51.447 51.415
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 43.599 43.572
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.884 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 26.750 27.994
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 14.965 13.683
შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.329 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 3.892 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) 4.400 თეთრი
შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომრაგების კომპანია"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.499 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 2.395 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) 4.307 თეთრი
შპს "ბათუმის წყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები
შპს "საჩხერის წყალკანალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.422 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 2.217 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) 4.091 თეთრი
შპს "ქობულეთის წყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) მოქმედებს ადგილობრივი მმართველობების მიერ დადგენილი ტარიფები
შპს "რუსთავის წყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.405 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 2.281 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) 3.644 თეთრი
შპს "მცხეთის წყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.329 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 3.888 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) 3.548 თეთრი