ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში. ძველი ვერსიის სანახავად დააჭირეთ აქ

სამომხმარებლო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით

შპს "მარნეულის სოფწყალი"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.393 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 1.650 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) 3.129 თეთრი
შპს "სოგური"
საყოფაცხოვრებო ტარიფები
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.084 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 0.999 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები
(ლარი/მ3) 4.903 თეთრი