ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

იმპორტიორი

ელექტროენერგიის იმპორტის საქმიანობა დერეგულირებულია და შესაძლებელია კომისიის მიერ გაცემული ლიცენზიის გარეშე. ელექტროენერგიის შემთხვევაში საქმიანობა შესაძლებელია კომისიის მიერ დადგენილი ტარიფით.