ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

სახელმწიფო მიმწოდებელი

კომპანიის დასახელება მისამართი ტელეფონი ელ. ფოსტა მიწოდების ზღვრული (ზედა ზღვარი) ტარიფები
სს "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N21, 0190 2244040 public@gogc.ge ახორციელებს მიწოდებას რეგულირებად მომხმარებლებზე