მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურებთან ანგარიშსწორების ფასი - 2024 (EN)