საჯარო მომსახურების სახით ელექტროენერგიის მიმწოდებელი (EN)