მომხმარებელი, რომელზეც არ ვრცელდება უნივერსალური მომსახურება (EN)