17/2 საკითხი - განმცხადებლები (EN)

კომპანია  განაცხადიდ კომპანიის კანცელარიაში რეგისტრაციის N განმცხადებლის სახელი/სახელწოდება მოთხოვნილი მომსახურება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-10/01 დარეჯან კირვალიძე ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-10/02 ქეთევანი ბურდულაძე ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-10/03 ფირუზ ომანაშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-11/01 თანივერდი უსუფ ოღლი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-11/02 ელგუჯა ალბუთაშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-12/01 ამირხან ამით ოღლი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-13/01 ალექსი გელაშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-13/02 თამარი ხვიჩავა ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-13/03 ნინო ყალამაშვილი  ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-13/04 თამამ ნასრულ ყიზი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-16/11 კატუშა მამულოვი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-19/01 ვლადიმერ ძულიაშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-19/02 შალიკო ისლამოვი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-19/03 მაია ლომიძე ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-20/01 მამედ მაშაევი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-25/01 ზურაბ ხმიადაშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-25/02 თეა არაბული ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-25/03 სიმონი როსტომაშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-25/08 ნანა აბულაძე ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-25/09 ლევანი ჯანდიერი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-25/10 მარინა მარგალიტაშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-27/01 ლიანა ცოგიაიძე ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-27/03 როზა კაზალოვა ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-9/01 დალი მაისურაძე ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-9/02 ია ტერტერაშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-9/03 თინა კახაშვილი  ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-9/04 დიმიტრი მოსიაშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-9/05 ლია ღუბიანური ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-9/07 მანანა მათიაშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-11-9/08 გიორგი მჭედლიშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-12-1/02 ხალიდა მამედოვა ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-12-1/03 ბექა ქიზიყელაშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-12-2/02 იოსებ ბატიაშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-12-3/01 ოთარ მჭედლიშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-12-3/02 ლიზიკო მეგრელიშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-12-3/03 მახმად უსუპოვი ახალი მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“  I-TG-CH-GR-2020-12-4/01 მანანა ბახტაძე ახალი მიერთება