40/1 საკითხი - განმცხადებლები (EN)

კომპანია  განაცხადიდ კომპანიის კანცელარიაში რეგისტრაციის N განმცხადებლის სახელი/სახელწოდება მოთხოვნილი მომსახურება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8620048

ნანა ქორიძე

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8620101

შპს "ინტერაგრო"

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8620249

შპს "დანი ქონსთრაქშენი"

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8620260

ზურაბ ტაბატაძე

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8620149

შპს "ასპ-გრუპი"

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8620120

ალექსი ბუზიაშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8620114

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8620183

ლევან დიასამიძე

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8620125

აკაკი ჯავახიშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8620058

ზაზა ბულეიშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8620091

ზენათი ბუაჩიძე

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8620066

ი.მ. "გიორგი ნეფარიძე"

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8620063

სს შატო მუხრანი

სიმძლავრის გაზრდა

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8620014

სახელმწიფო ორგანოები "გურჯაანის მუნიციპალიტეტი"

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8620012

სახელმწიფო ორგანოები "გურჯაანის მუნიციპალიტეტი"

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619915

მიხეილ ჩხიკვიშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619920

ლელა ბეგლარიშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619956

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619924

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619932

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619949

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619946

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619942

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619926

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619928

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619954

შპს "ზვარი"

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619961

შპს "აგრომშენ გრუპი"

სიმძლავრის გაზრდა

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619796

ნანული ბერიძე

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619937

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619930

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619951

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619940

გოჩა ღიბრაძე

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619822

ლია ლომიძე

სიმძლავრის გაზრდა

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619952

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8619910

შპს "თერჯოლის პროფდეზინფექცია"

ახალი მომხმარებლის მიერთება