29.12.2020 რელიზი

29 დეკემბერი, 2020

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 29 დეკემბრის საჯარო სხდომაზე სს „თელასის“ და სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მომართვების საფუძველზე სამომხმარებლო ტარიფები დაადგინა. ტარიფები ძალაში შევა 2021 წლის 1 იანვრიდან.

ახალი საკანონმდებლო მოთხოვნის შესაბამისად, 2021 წლის 1 ივლისიდან შეიცვლება ელექტროენერგიის ტარიფის სტრუქტურა. „გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის განცალკევების წესების“ მიხედვით, მოხდება სს „თელასისა“ და სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ საქმიანობების განცალკევება, კერძოდ, ერთი კომპანია აღარ განახორციელებს მიწოდებისა და განაწილების საქმიანობებს. აღნიშნული ცვლილებებიდან გამომდინარე, მიწოდების ტარიფი 29 დეკემბრის სხდომაზე კომისიის მიერ დადგინდა 2021 წლის 1 ივლისამდე, თუმცა აღნიშნული ცვლილება, არსებული პირობების ფარგლებში, დღეს დადგენილი სამომხმარებლო ტარიფზე გავლენას არ იქონიებს.  

ელექტროენერგიის ტარიფების მოქმედების ვადა განსაზღვრულია 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

სს „თელასის“ ახალი სამომხმარებლო ტარიფები

საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისათვის დღგ-ს ჩათვლით:

0 კვტ.სთ-დან - 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით -  18.041 თეთრი/კვტ.სთ

101 კვტ.სთ-დან - 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით -  22.053 თეთრი/კვტ.სთ

301 კვტ.სთ-დან -  26.537 თეთრი/კვტ.სთ

არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით: 

110-35 კვ.  - 27.370 თეთრი/კვტ.სთ

10-6-3.3 კვ. – 29.646 თეთრი/კვტ.სთ

0.4  კვ. – 32.931 თეთრი/კვტ.სთ 

სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ ახალი სამომხმარებლო ტარიფები 

საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისათვის დღგ-ს ჩათვლით:

0 კვტ.სთ-დან - 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით - 17.731 თეთრი/კვტ.სთ

101 კვტ.სთ-დან - 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით - 21.707 თეთრი/კვტ.სთ

301 კვტ.სთ-დან - 26.227 თეთრი/კვტ.სთ

არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით: 

110-35 კვ. - 28.267 თეთრი/კვტ.სთ

10-6-3.3 კვ. - 30.879 თეთრი/კვტ.სთ

0.4 კვ. – 31.960 თეთრი/კვტ.სთ

 

ასევე, კომისიამ 29 დეკემბრის საჯარო სხდომაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისა“ და შპს „რუსთავის წყალის“ სატარიფო მომართვების საფუძველზე დადგინდა ახალი სამომხმარებლო ტარიფები. ტარიფების მოქმედების ვადა განისაზღვრა 2021 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ ახალი სამომხმარებლო ტარიფები

 საყოფაცხოვრებო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით:

გამრიცხველიანებული  აბონენტებისთვის - 0.50 თეთრი/მ3 

გაუმრიცხველიანებელი (სულადობრივი) - 4.518  ლარი/სულზე/თვეში

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით - 6.503 ლარი/მ3

შპს „რუსთავის წყალის“ ახალი სამომხმარებლო ტარიფები

საყოფაცხოვრებო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით:

გამრიცხველიანებული  აბონენტებისთვის - 0.50 თეთრი/მ3 

გაუმრიცხველიანებელი (სულადობრივი) - 3.004 ლარი/სულზე/თვეში

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით - 3.703 ლარი/მ3.