35/2 საკითხი - განმცხადებლები

კომპანია  განაცხადიდ კომპანიის კანცელარიაში რეგისტრაციის N განმცხადებლის სახელი/სახელწოდება მოთხოვნილი მომსახურება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-01-30/1 შპს მალე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-04/3 სოფიო ბავნიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-04/8 მარიამ ბარამაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-04/20 ნოდარ გერლიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-04/29 თამარ კოდალაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-04/32 რობიზონი კობალაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-04/33 მამუკა მამუკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-05/1 დემურ კოშორიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-05/11 მიხეილ ბეჟიტაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BJ-GR-2020-02-06/1 თამარ სუბელიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-06/1 დავით კობაიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-06/2 ვერიკო ელისაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-06/3 ვლადიმერ მღებრიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-06/4 შორენა რამაზაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-06/5 გურამ გიუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-06/6 მაია კოპაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-06/7 პელაგია ლაშქარაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-06/8 გიორგი ალიმბარაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-06/9 მიხეილ ჩიხლაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-06/10 ხათუნა კოშორიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-06/11 მარინე პლიევი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-06/12 ნოდარ ყველაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-06/13 გიორგი სოღულაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-06/15 გიორგი ნონიკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-06/16 გოჩა ლაზარაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-07/1 ქეთევან კოტიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-07/1 გოჩა აბრამიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-07/2 ოთარი მოგელაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-07/3 აკაკი გიუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-07/5 გელა ალიმბარაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-07/6 ვახტანგ კარიჭაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-07/7 მამუკა გაბინაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-07/8 ბარბარე ბარამაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-07/9 ლიანა კოვზიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-07/10 ბესარიონ ცერცვაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-07/11 ლიანა ცერცვაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-02-10/1 მერაბი მანაგაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-10/1 ლავრენტი კოშორიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-10/2 ზაზა ლაზარაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-10/3 გიორგი ოქრიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BJ-GR-2020-02-10/1 ვლადიმერ გეგეშიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-10/4 ვლადიმერ ქოლიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-10/5 ომარ ანასტასოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-10/6 გიორგი კოვზიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-10/7 მიხეილ კოვზიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-10/6 რომან ტატანაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-10/8 თამარ ჯაფარიძე ჰოვარი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-10/9 დავით ოქრიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-10/10 მარიამ ნადირაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-10/12 ივანე ტლაშაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-10/13 ბელა დათუნაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-10/11 გია ამბიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-10/14 ქეთევან შატაკიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-11/2 ბექა ასანიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-11/4 გიორგი აბაზაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-11/3 მერაბ კარიჭაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-11/5 ქეთევან ნონიკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-11/6 გოჩა მაისურაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-11/7 ზურაბ სამადალაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-11/8 დიმიტრი სამადალაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-12/1 ალექსანდრე შავარდენიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-12/2 მაყვალა ლაშქარაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-12/3 აკაკი კოშორიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-12/5 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-12/6 ალექსანდრე მიკიჩიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-12/8 კახა კატაპარიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-12/9 მალვინა სამადალაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-13/1 მალხაზ ნონიკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-13/2 ზაქარია კოპინაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-13/4 ნინო პავლიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-13/6 ნაზიკო პავლიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-13/5 გურამ ნონიკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-13/3 ვასილ ფილიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-13/8 ელდარ ამირიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-02-13/1 შპს ქ. ქუთაისის N 1 სტომატოლოგიური კლინიკა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-13/9 ბელა კეკოშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-13/11 რევაზ გიორგაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-13/12 თენგიზი ზურნაჩიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-13/13 ალბერდ ზურნაჩიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-14/1 ალექსი გიუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-14/2 მორის ტლაშაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-14/6 ზაზა ქოქოსაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-14/3 ცისანა მურადაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GTM-2020-02-14/1 შპს თემი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-14/4 მზია ტლაშაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-14/6 ჯუმბერი ცხადიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-14/16 ბადრი ქვრივიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-17/1 გლახო ლუკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-17/3 ჟუჟუნა ტლაშაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-17/2 მერაბ აფხაზაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-17/4 ნაზო ტლაშაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-17/5 მიხეილი კოშორიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-17/6 ლაშა ბარამაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-02-17/1 ნონა ჩახუნაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-02-17/3 მამუკა ტუკვაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-18/1 ამირან ხახუტაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-18/2 გიორგი საბიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-18/3 ალბერდ ელიტაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-18/1 თამარ ბეინაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-18/4 ზურაბ აბაზაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-18/5 ზაზა მერებაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-18/6 ნოდარი თინიკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-18/7 ანზორ ყველაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TR-GR-2020-02-18/2 მანაოლ მეშველიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-02-18/2 შპს ბლაუენშტაინ საქართველო ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-18/8 ზვიად მარგველაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-18/9 ქეთევან ლუკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-18/10 ზურა გურგენაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-18/11 მარინე ტერმაკოზაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-18/12 ვახტანგი კარიჭაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BJ-GR-2020-02-18/1 დავითი აზირაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-18/11 გიორგი მამასახლისოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-18/13 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BJ-GR-2020-02-19/1 დარიკო ოგანესიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-19/1 ნანული გელიტაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-19/2 ზურაბი ტეხოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-19/3 იზოლდა კატაპარიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-19/4 ზაზა დათუნიკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-02-19/9 ვლადიმერ მკრტჩიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-19/5 ნინო ტატიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-19/5 მანანა დაუშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-19/6 შპს აგროენერჯი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-19/6 ნაილი ქოქიაური ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-02-19/1 შპს ონი+ ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-19/7 რკ მაშპრო ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-19/7 თინათინი რამაზაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-19/8 შპს აგროენერჯი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-20/1 ქრისტეფორე შატაკიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-20/3 ქეთევან კურტანიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-20/2 ჟუჟუნა მაზმიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-20/4 თეიმურაზ ამბრიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-20/1 ელისბარ ალიევი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BJ-GR-2020-02-20/1 დამიანი დამიანიდი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-02-20/1 შპს ჩვენი ეზო ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-20/5 ნონა ლაზარაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-20/6 ნუგზარ დუდაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-20/7 ლამარა გიუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-20/8 ზაქარია გიუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-20/9 ქეთინო ბაბუციძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-20/10 ნელი ტურაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-20/11 დავით ტლაშაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-20/12 დავით ნონიკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-20/13 რიმა მელაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-20/14 ევგენია კარიჭაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-20/15 ეთერ ზურნაჩიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-20/5 ახალგორის მუნიციპალიტეტი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-21/2 მიხეილ თოფჩიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-21/1 ნინო სამადალაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-21/5 თამარ ადიკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-21/4 რუბიკ ათოიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-21/3 ნიკოგოს ბაღდასარიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-21/6 ნათია ლიქოკელი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-02-21/7 ელჩინ მამედოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-02-21/8 ელჩინ მამედოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-21/9 დემურ ქერდიყოშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-21/10 გიორგი ძაგნიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-02-21/1 ნანული ონიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-21/11 ნონა ნონიკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-21/12 დავით ბარბაქაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-24/1 გიორგი სამადალაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-24/2 იზოლდა გელიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-24/4 მარიამ კარიჭაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-24/3 კახაბერ კარიჭაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-24/5 ელა ხაჭაპურიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-24/7 მაია ომიაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-24/8 კოტე ნონიკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-24/9 ლედი ბერიკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-24/10 ლიანა მაისურაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-02-24/21 ქამრან გამბაროვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TR-GR-2020-02-24/1 მიხეილი ბედოიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-24/11 თინა ცაბაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-25/2 ნინო ნონიკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-25/1 ზაქარია კოვზიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-25/3 გიორგი ამბრიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-25/4 ვასილ ჯერიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-25/1 ლალი კავთიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-02-25/1 ელისო ზირაქაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-25/5 ილია ბარამაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-25/6 დავით ოქუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-25/7 აშოტ მიკიჩიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-25/8 გოჩა ხორგუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-25/12 საშა ამბრიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-25/13 ნანა გოგიჩაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BJ-GR-2020-02-25/2 მარინა ტაბატაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-25/15 ნანა გრძელიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-25/4 თემურაზი გურწიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/1 ნიკოლოზ ანდღულაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/2 მერაბ მერაბიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/3 ზურაბი გოგიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/4 ალექსანდრე ოქუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/5 ჟუჟუნა შაქარაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/6 ალბერტ მიკირტიჩიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/7 სერგო ტლაშაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-26/1 ლაშა ილურიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/8 დარეჯან გაზაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/10 გიორგი ტლაშაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-02-26/4 როზა ფანჩულიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/11 ვაჟა დაღელაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/9 იოსებ ტლაშაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/12 ვაჟა დაღელაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/13 გერასიმე ბარჯაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-02-26/1 რატი გუბელაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-02-26/2 გელა ნაცვლიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/15 ქეთევან სამადალაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/16 ნინო ბატატაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/17 ნანა ტლაშაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/18 გია კერესელიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-26/19 ლილი ბერძენიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-27/2 მალხაზ მიკირტიჩიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-27/3 თამაზი შატაკიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-27/1 ზვიად ახვლედიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-27/4 რკ ქართული ხილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-27/5 თეიმურაზ ფუხაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-02-27/2 აგაკიში აივაზოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-27/6 დავით სამადალაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-27/7 ინგა თოიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-27/2 ნაირა ხოხაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-02-27/2 იორდანე შალამბერიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-02-27/3 ზურაბ ჩიტაიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-27/8 გიორგი ჩიტუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-27/9 ინგა მეგრელიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-27/10 გიორგი მეზვრიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-27/11 თეიმურაზ ქოლიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-28/1 ვასილ ნონიკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-28/2 დიმიტრი ფილაური ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-02-28/2 გელა აბულაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-28/3 ვასილ ტლაშაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-28/4 ქეთევან თედიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-28/5 კობა ხორგუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-02-28/13 ლაშა აბჟანდაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-28/6 პელაგია ნონიკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-28/7 ზურა მწითურიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-02-28/8 ავთანდილი ქარქიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TR-GR-2020-02-28/1 რობიზონ ახვლედიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-02-28/2 გაიანე გიორგაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-06/1 ემზარ ჯავახაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-06/1 ნათელა  აბულაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-06/2 შაფიგა ტალიბოვა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-06/2 გურამ ოქროპირიზე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-03-06/4 ფრიდონ ქეჩალოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-03-06/2 სს საქართველოს რკინიგზა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-06/3 მზია კოვზიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-06/4 თეა აბულაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-03-06/5 დავით ჟამერაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-06/5 ნინო ღონღაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-03-06/1 თენგიზ მილაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-06/6 გიორგი მაზიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/1 ფრიდონი კუპატაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-09/1 მინაია სულეიმანოვა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/2 მურმან ცხელიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-09/2 ელშად მირზაევი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-09/2 ლევან ჭონიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/3 ნინელი ჯაფარიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/4 ლეილა ცხელიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-09/6 გიორგი დვალიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-09/5 დავით ნადირაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/5 იუზა ცხელიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-09/5 გულფარი იბრაგიმოვა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-09/6 სარია იბრაგიმოვა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/6 ამირან ჯაფარიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/7 გივი კუპატაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-09/7 კახა ნადირაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-09/7 რაფიკ ვალიევი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-09/8 აიდინ კულიევი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/8 თენგიზ ჭიქაბერიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-09/8 მარინე ამბრიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/9 დავითი ყვავაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-09/9 თარანა უზნალოვა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/10 მირიან სახელაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-09/9 გივი ქარელიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/11 მირიანი კუპატაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-09/10 იახია მამედოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/12 ნუგზარი კუპატაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/13 ამირან ცხელიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/14 ვენერა კაკოჩაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-09/10 ვაჟა სადაღაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/15 პეტრე ცხელიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BJ-GR-2020-03-09/2 ალექსანდრე ქუმარიტაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-09/11 ვაგიფ ნაბიევი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/16 ცეზარი ცხელიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-09/11 ელენე სადაღაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/17 თეიმურაზ ცხელიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-09/12 ვლადიმერ ნადირაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-09/13 ნანი სადაღაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/18 იუზა კაკოჩაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-09/12 აზერ შამილოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TR-GR-2020-03-09/1 ზვიადი დალაქიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/19 ირაკლი კუპატაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-09/13 რაუფ მამედოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/20 გულნარა ახვლედიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-03-09/3 არჩილ ნიპარიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/21 ნანა ჭაბუკიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TR-GR-2020-03-09/2 შიო აფციაური ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-09/15 მეხრაბ კარაევი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-09/16 ოთარი გალოიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/22 დალი აბესაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/23 ოლეგი ცხელიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/24 ვალერიანი შუღლაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/25 მირიანი ცხელიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/26 მერაბი ცხელიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-09/15 გიორგი მახარაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-09/17 ირმა ოქროპირიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-09/18 ეკატერინე გულიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-09/17 სონა ხალილოვა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-09/18 განირა ნაბიევა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOR-GR-2020-03-09/1 იმერი ბარიხაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-09/19 ნაბი ხალილოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-09/16 მარიამი ღაღანაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TR-GR-2020-03-09/3 ლეილა აბდიევა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-09/3 თათია ჩხეიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-09/20 გიორგი სადაღაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-09/27 ჰამლეტი გიორგაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-SCM-GR-2020-03-09/1 ბორის მაისტრენკო ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-03-09/6 ანა გველესიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-10/1 გელა კუპატაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/1 რანა კურბანოვა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/2 შამი ხალილოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-10/2 მზია მირუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-10/1 ვერა ცერცვაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/3 სარქის არუთუნოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/4 სუდაბა ნამაზოვა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/5 სურენ ნონიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/6 სახიბ ნამაზოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-10/2 გიორგი გვენეტაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-10/3 მაყვალა ლაზუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/7 მუსიბათ ისმაილოვა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TR-GR-2020-03-10/1 გია გაგნიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/8 თემურ ვალიევი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/9 ლეილა ნაბიევა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-SCA-GR-2020-03-10/1 შპს ემპა კომპანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/10 ხანუმ ბაირამოვა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-10/3 გიორგი ყვავაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-SCA-GR-2020-03-10/2 შპს ემპა კომპანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/11 ასტან ალიევი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-10/4 შამელი გელოვანიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-10/5 პარმენი გელოვნიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/12 მურსალ ბაირამოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-10/4 ვასილ ჯანეზაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/13 გიიმათ ბაირამოვა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-10/15 ავთანდილ წივწივაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BJ-GR-2020-03-10/1 ნატალია გელაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/14 სახირ აბდულლაევი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-10/5 დავით მაზმიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/16 რაუფ აბიბოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/15 რაუფ აბიბოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-10/6 ალუდა ცხელიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/17 რიმა გაჯიევა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-10/6 მარეხ სააკაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/19 ვეისალ ბაირამოვ ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-10/20 ნუნუ არუთინოვა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-10/7 გიორგი ავანაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-10/8 ეთერ მამისაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-10/9 იოსებ მირუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-11/1 სირანა ობოლაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-11/2 კახა მირუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-11/3 ნათელა კოჩიევი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-11/1 ზაალი კუპატაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-11/4 გოჩა ბარჯაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-11/5 აკაკი ნადირაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-11/6 თამაზ ნადირაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-11/7 მამუკა ფალელაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-11/1 ბაკური მოდებაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-11/8 ქეთევან ბაიაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-11/10 ალექსანდრე შალამბერიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-11/11 რობერტი წიკლაური ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-11/13 მალხაზ შალამბერიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-11/14 ავთანდილ ტორაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-11/15 ეკატერინე ტეტუნაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-11/9 შოთა მელაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-11/14 ცირა ჯანეზაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-11/7 აკაკი სვანიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-11/5 გიორგი ბერიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOR-GR-2020-03-11/1 მარინე ლომსაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-11/15 გრიგოლი ტოგონიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-11/17 სოსო მელაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-11/13 თემურ ნაზარაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-11/16 მარინა გვენეტაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-11/4 ერეკლე ცხელიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-11/12 გიორგი მარღიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-11/18 გოდერძი წიკლაური ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-11/5 მამუკა კუპატაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-11/16 დიმიტრი კობერიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-11/9 ვალია ნადირაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-11/11 რაისა ნაზარაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-11/10 გიორგი ზუბიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-11/2 მიხეილი შალამბერიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-11/4 ერასტი გუბელაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-12/1 ავთანდილ გოცაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-12/2 ვეფხვია ყობიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-12/1 მალხაზ შოშიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-12/2 სპარტაკ აფხაზაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-12/3 გიორგი თორთლაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-12/4 გელა ჭოხონელიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-12/3 წყალობა მირუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BJ-GR-2020-03-12/1 გოჩა ჭედია ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-12/5 ლუდიკო სირაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-12/4 მარინა ფალიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-12/5 მერი ხუროშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-12/7 ვაჟიკო ლომთაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-12/8 ლიანა ლომთაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-12/2 მარინა ყურაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-12/9 ჟიული ყავლაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-12/10 ოთარ ყავლაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-12/11 მამუკა ყავლაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-13/1 ლილი წიკლაური ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-13/2 ივანე ისკანდარაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-13/3 მთვარისა ყავლაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-13/4 მარიამ ჩიხრაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-13/1 ბეჟან პაპიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-13/5 ლია ლობჯანიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-13/2 ჯემალ ოქრუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-03-13/1 თამარ მჭედლიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BJ-GR-2020-03-13/1 თამარ ორჯონიკიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BJ-GR-2020-03-13/2 რუსლანი გვარიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-03-13/2 ოთარ წიწილაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-13/3 თამარი მარღიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-13/1 ლალა ხალილოვა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-13/6 მირანდა კუპატაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-13/4 ია აბრამიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-13/5 ოლია ქოქაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-13/1 თამარ დურგლიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-SCM-GR-2020-03-13/1 ქეთევან ცაია ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-13/6 ზურაბ პაპიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-13/8 იზა გაგოშიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-13/2 ერეკლე უკლება ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BJ-GR-2020-03-13/3 გოჩა მაისურაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-13/3 შპს ფარი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-13/7 ალბერტი სადაღაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-13/5 გულთამზე თვალთვაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-13/4 გულთამზე თვალთვაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-13/8 ნიაზი ნიაზაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-16/1 ჯაბა სადაღაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-16/1 თენგიზ სალუქვაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-16/2 ნიკა ქანაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-16/3 მარიამ ხოხაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-16/4 ნანი ცერცვაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOR-GR-2020-03-16/1 ნელი გიორგაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-16/5 ნინო მჭედლიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-17/1 იზოლდა გულიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-17/1 გოჩა შარაშენიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-17/2 თამარ ბუთხაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-17/3 ავთანდილი ცხელიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BJ-GR-2020-03-17/1 ნინო წიკლაური ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-18/14 კობა შვანგირაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-18/15 შოთა შვანგირაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-03-19/1 არჩილ დუშაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-03-19/2 შპს ჯავა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-20/3 ამირან ბერძენაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-20/4 ნათელა შალიკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-20/5 რამაზი ლაშქარეიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-20/6 სიმონ ფხაკაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-23/2 ვლადიმერ მეძმარიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-23/4 ფიქრია შეყილაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-23/5 ლაშა მეძმარიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-23/6 ელგუჯა მეძმარიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-23/1 ნინო ხეჩუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-23/8 ჟუჟუნა მეძმარიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-23/11 ჯანი ჩიტაიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-23/13 გიორგი ბერძენაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-23/2 იოსებ მირუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-23/3 დავით სადაღაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-23/1 შპს ჯავა ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-23/15 ვლადიმერ ფხაკაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-23/7 მაკა მეძმარიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-23/10 თემური მეძმარიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOR-GR-2020-03-23/1 გოჩა ლაბაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-23/9 მერაბ მეძმარიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-24/1 ვალერიან სადაღაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-SCS-GR-2020-03-24/1 დიმიტრი მიქაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BJ-GR-2020-03-24/1 ნინო გელენიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-03-24/1 ნინო გაგუნაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-24/2 თეონა მოგელაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-02/1 ვაჟა მახნიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-02/2 ია პურიჭამიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-02/7 შსს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი  ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-02/9 ალევტინა ცირეკიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-02/14 ნინო ტლაშაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-02/2 მურადი გიორგაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-02/3 მანუჩარ მხეცაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-02/13 შპს ,,კვალი ნათელი'' ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-02/14 ნინო ჩარკვიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-02/15 მზაღო შაქარაშვილი-ქვრივიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-02/3 მიხეილ ადუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-02/4 თეა სადაღაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-02/5 ნუგზარ ხორგუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-02/6 ცისანა მიდელაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-02/8 გულნაზი ალხანიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-02/9 გიორგი კურდღელაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-02/10 ნაზიბროლა სანიკიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-02/11 გიორგი კურდღელაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-02/12 ზვიად ღონღაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BJ-GR-2020-03-02/2 რამინ ბალახაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-02/16 მაია გრიგოლია ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-03-02/3 რატი მღებრიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-04/1 ზურაბ ახალკაცი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-04/2 ზაზა ლაშქარაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-04/3 ზაქრო თაბუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-04/4 ზაქრო თაბუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-04/3 ჟუჟუნა მუმლაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-04/1 უმაი ნასიბოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-04/2 ფაზილ მირზაევი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-04/3 სუმბულ ხალილოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-04/5 რეზო აბაზაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-04/6 დიმიტრი პავლიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-04/4 ზინა  ზურაბაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-04/7 კობა სამადალაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-04/5 თელმან ხალილოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-04/6 ბალაბეგ ვალიევი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BJ-GR-2020-03-04/2 ზურაბი ხაჩიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-03-04/2 შპს ოკამის ველი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GTM-2020-03-04/1 ასლან კულიევი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-04/9 მედეა გიგაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TR-GR-2020-03-04/1 ტარიელ აფციაური ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-04/8 დავითი გიგუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-04/11 ვასიფ მამედოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-04/12 მამედ მამედოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-04/7 ბადრი სარდანაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-04/9 ვლადიმერი აბულაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BJ-GR-2020-03-04/3 თეიმურაზ ციცქიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TR-GR-2020-03-04/2 მანანა ვარსემაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-04/10 რევაზ ხორგუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-BL-GR-2020-03-04/14 ხიდირნაბი მამედოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TR-GR-2020-03-04/3 გიორგი მაჭკალიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-03-04/7 მაკა ჭუმბაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-03-04/8 ჯონი ხოლუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-03-05/1 შმაგი შამანაური ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-KP-GR-2020-03-05/3 ედუარდ ცაბაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-05/1 მანუჩარ ყაზარაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-05/2 ვახტანგ გელიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-05/3 ელდარ გელიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOR-GR-2020-03-05/1 ნატო გვარლიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-05/4 მარინე ტლაშაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-05/5 თამარ ტეტუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-05/1 ტატიანა ბენდელიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-05/2 ნინო რობაქიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-05/3 სალომე აბჟანდაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOK-GR-2020-03-05/4 შპს ნამი 2010 ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-05/6 ბადრი მკრტიჩიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-05/2 შორენა მაისურაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-TJ-GR-2020-03-05/3 მიხეილი კაპანაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
სს ,,საქორგგაზი“ I-SOR-FOG-GR-2020-03-05/7 მადონა გულუა ახალი მომხმარებლის მიერთება