40/3 საკითხი - განმცხადებლები

კომპანია  განაცხადიდ კომპანიის კანცელარიაში რეგისტრაციის N განმცხადებლის სახელი/სახელწოდება მოთხოვნილი მომსახურება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-KP-GR-2020-03-25/9

ვასილი ბერიაშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-BJ-GR-2020-03-26/1

ლაურა კაპანაძე

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-KP-GR-2020-03-26/1

გენადი ასლანიშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-FOG-GR-2020-03-26/1

მანანა საღლიანი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-SCS-GR-2020-03-30/1

ავთანდილ ხაბეიშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-FOR-GR-2020-03-30/1

ლაშა ტივაძე

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-FOG-GR-2020-03-30/1

ნელი ჯანეზაშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-BJ-GR-2020-03-30/1

ნურსია ბაბიშევა

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-KP-GR-2020-03-30/1

ლია მანიჟაშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-FOG-GR-2020-04-01/1

ზურაბ ალექსიძე

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-KP-GR-2020-04-03/1

ნაირა დავითაშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-FOG-GR-2020-04-03/1

შპს ეკო ჯორჯია

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-KP-GR-2020-04-03/2

ნარგიზი დემეტრაშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-FOK-GR-2020-04-06/1

ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-FOK-GR-2020-04-06/2

ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-KP-GR-2020-04-06/1

შპს ჯავა

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-FOG-GR-2020-04-08/1

ნათია სადაღაშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-FOG-GR-2020-04-08/2

სოფიო წკრიალაშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-FOG-GR-2020-04-08/3

კახაბერ გიორგაძე

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-FOG-GR-2020-04-08/4

იამზე გოჩაშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-KP-GR-2020-04-10/1

ალექსანდრე დავითაშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-KP-GR-2020-04-10/2

გიორგი დავითაშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-KP-GR-2020-04-10/3

რობერტი ბერიაშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-FOG-GR-2020-04-14/1

ლაშა ხმალაძე

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-TJ-GR-2020-04-15/1

შპს ჯავა

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-FOK-GR-2020-04-28/1

თამაზი ჯვარშეიშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-FOK-GR-2020-04-28/2

ავთანდილი ყიფიანი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-TJ-GR-2020-04-29/1

ეთერი მელაშვილი

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-FOK-GR-2020-04-29/1

გიორგი ხელაძე

ახალი მომხმარებლის მიერთება

სს ,,საქორგგაზი“

I-SOR-FOK-GR-2020-04-30/1

გელა თოფურია

ახალი მომხმარებლის მიერთება