ბაზრის ოპერატორი

სს „საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟა“ (ს.კ. 404589432) ოპერირებს ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიურ ბაზრებს (ლიცენზიის #001, სერია: 17).

ვებგვერდი: www.genex.ge

სავაჭრო პლატფორმა: *.genextrade.ge

მისამართი: ქ. თბილისი, 0102, კ. ხეთაგუროვის #36

ელ. ფოსტის მისამართი: mail@genex.ge

ტელეფონის ნომერი: (+995) 32 2054588 [სპეციალური ნომრების პანდემიის: (+995) 5938949911, (+995) 555676904]