საფინანსო-საბიუჯეტო დეპარტამენტი

ზოგადი საქმიანობა

კომისიის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება და მის მიზნობრივ ხარჯვაზე კონტროლი; კომისიის საფინანსო საქმიანობის სწორად წარმართვა; ანგარიშსწორების უზრუნველყოფა და აღრიცხვა; ბანკებთან ურთიერთობა; საგადასახადო ვალდებულებების სწორად აღრიცხვა და დროული გადახდა; რეგულირების საფასურის გადახდის კონტროლი; დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე განცხადებებისა და წერილების განხილვა და მათზე რეაგირება;

 

საკონტაქტო ტელეფონი: (032) 242 01 80 / ფაქსი: (032) 242 01 60 ელ.ფოსტა: mail@gnerc.org