კომისიის წევრი

გიორგი ფრუიძე

დაიბადა 1968 წელს;

განათლება:

2002 – 2004 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, მაგისტრის ხარისხი ფინანსებსა და საბანკო საქმეში;

1985 – 1992 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ჰიდრომელიორაციის ფაკულტეტი, ინჟინერ- ჰიდროტექნიკოსი.

 

სამუშაო გამოცდილება: 

1993 – 1994 სს. „საქგვირაბმშენი“-ს ყაზბეგის რ-ნის სამშენებლო სამმართველო, ხოლო შემდგომში ამავე სტრუქტურის „საპროექტო-საკონსტრუქტორო ბიურო“ ინჟინერი;

1994 – 1996 საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის სამშენებლო სამმართველო, ინჟინერი;

1996 – 2001 ქ. თბილისის მერიის ადმინისტრაციული ინსპექცია, ქალაქის გარე იერსახეზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი;

2001 - 2001 საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტრო, გენერალური ინსპექციის ხელმძღვანელი;

2001 - 2003  საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტრო, მინისტრის პირველი მოადგილე;

2003 – 2004 სსიპ საწარმოთა მართვის სააგენტო, თავმჯდომარის მოადგილე;

2004 – 2009 / 2015 – 2019 სსიპ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, კომისიის წევრი;

2019 წლის 28 ნოემბერს დაინიშნა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრად. 

პუბლიკაციები: 

„სახელმწიფო ქონების მართვა: პრივატიზება და ნორმატიული დოკუმენტები“,  წიგნის თანაავტორი;

„თვითმართველი ერთეულის ქონების შესახებ" საქართველოს კანონის თანაავტორი

 

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს

ჰყავს მეუღლე და 1 შვილი