კომპიუტერულ-ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

ზოგადი საქმიანობა

კომისიის პროგრამული ინტერნეტ ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა; კომისიის სხდომის დარბაზის ტექნიკური უზრუნველყოფა, სხდომების აუდიო ან/და ვიდეო ჩაწერა და მათი არქივის შექმნა.

 

საკონტაქტო ტელეფონი: (032) 242 01 80 / ფაქსი: (032) 242 01 60 ელ.ფოსტა: mail@gnerc.org