ბუნებრივი გაზის დეპარტამენტი

ზოგადი საქმიანობა

ბუნებრივი გაზის სექტორში ლიცენზიების მაძიებელთა დოკუმენტაციის შესწავლა; სექტორში გაცემულ ლიცენზიებზე კონტროლი; სექტორის ლიცენზიატებისა და სხვა კვალიფიციური საწარმოების შესახებ მონაცემთა ბაზის წარმოება; სექტორში განსახორციელებელი ახალი საინვესტიციო პროექტის შეფასება და შესაბამისი დასკვნის მომზადება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში; დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე განცხადებებისა და წერილების განხილვა და მათზე რეაგირება.

 

საკონტაქტო ტელეფონი: (032) 242 01 80 / ფაქსი: (032) 242 01 60 ელ.ფოსტა: mail@gnerc.org