ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

კომუნალურ სუბსიდირებაზე უარის თქმის პლატფორმა საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისათვის

აარჩიეთ თვე, აირჩიეთ კომპანია, მიუთითეთ შესაბამის თვეში მოხმარებული ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი გაზის მოცულობა და გაიგეთ გეკუთვნით თუ არა სუბსიდია.
იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ უარს ამბობთ სუბსიდიაზე, გთხოვთ, შეავსოთ და გამოაგზავნოთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმა.
ასევე გაითვალისწინეთ, რომ მაისის თვის მოხმარების სუბსიდირებაზე უარის თქმა შეგიძლიათ 11 ივნისის ჩათვლით.

ყველა განაცხადი გადამოწმდება და მისი იდენტიფიცირება მოხდება შესაბამისი კომპანიის მიერ.

მაისის თვის მოხმარების სუბსიდირებაზე უარის თქმა შეგიძლიათ 11 ივნისის ჩათვლით.

აარჩიეთ საანგარიშო თვე
ელექტროენერგია
მიუთითეთ მოხმარება (კვტ.სთ.)
ბუნებრივი გაზი
მიუთითეთ მოხმარება (კუბ.მ.)
იმ შემთხვევაში, თუ ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის აბონენტის სახელი და გვარი განსხვავებულია, ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის გადასახადების სუბსიდიაზე უარი გამოგზავნეთ ცალ-ცალკე