ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფის სხვაობის სუბსიდირებაზე უარის თქმა

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ უარს ამბობთ 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით მოხმარებული ელექტროენერგიის ძველ ტარიფსა და ახალ ტარიფს შორის სხვაობის სუბსიდიაზე, გთხოვთ, შეავსოთ და გამოაგზავნოთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმა. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ აპრილის თვის მოხმარების სუბსიდირებაზე უარის თქმა შეგიძლიათ 31 აპრილის ჩათვლით.


ყველა განაცხადი გადამოწმდება და მისი იდენტიფიცირება მოხდება შესაბამისი კომპანიის მიერ.

აპრილის თვის მოხმარების სუბსიდირებაზე უარის თქმა შეგიძლიათ 31 აპრილის ჩათვლით.

აარჩიეთ საანგარიშო თვე
ელექტროენერგია