ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფის სხვაობის სუბსიდირებაზე უარის თქმა

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ უარს ამბობთ 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით მოხმარებული ელექტროენერგიის ძველ ტარიფსა და ახალ ტარიფს შორის სხვაობის სუბსიდიაზე, გთხოვთ, შეავსოთ და გამოაგზავნოთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმა. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ თებერვლის თვის მოხმარების სუბსიდირებაზე უარის თქმა შეგიძლიათ 31 მარტის ჩათვლით.


ყველა განაცხადი გადამოწმდება და მისი იდენტიფიცირება მოხდება შესაბამისი კომპანიის მიერ.

მარტის თვის მოხმარების სუბსიდირებაზე უარის თქმა შეგიძლიათ 31 მარტის ჩათვლით.

აარჩიეთ საანგარიშო თვე
ელექტროენერგია