გსო-ს სერტიფიცირება

 სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ გადამცემი სისტემის ოპერატორად სერტიფიცირება - 2022 წელი

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ოპერატორად წინასწარი სერტიფიცირების შესახებ;

ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს მოსაზრება სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სერტიფიცირებაზე;

ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს მოსაზრება სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სერტიფიცირებაზე (თარგმანი);

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ გადამცემი სისტემის ოპერატორად სერტიფიცირების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება.

 

შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ ბუნებრივი გაზის გადამცემი სისტემის ოპერატორად სერტიფიცირება - 2022 წელი 

შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ ბუნებრივი გაზის გადამცემი სისტემის ოპერატორად წინასწარ სერტიფიცირებაზე უარის თქმის შესახებ; 

ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს მოსაზრება შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ ბუნებრივი გაზის გადამცემი სისტემის ოპერატორად სერტიფიცირებაზე; 

ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს მოსაზრება შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ ბუნებრივი გაზის გადამცემი სისტემის ოპერატორად სერტიფიცირებაზე (თარგმანი); 

შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ ბუნებრივი გაზის გადამცემი სისტემის ოპერატორად სერტიფიცირების მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ.

  

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ოპერატორად სერტიფიცირება - 2021 წელი

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ოპერატორად წინასწარი სერტიფიცირების შესახებ;

ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს მოსაზრება სს „ ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის“ ოპერატორად სერტიფიცირებაზე;

ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს მოსაზრება სს „ ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის“ ოპერატორად სერტიფიცირებაზე (თარგმანი);

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ გადამცემი სისტემის ოპერატორად სერტიფიცირების შესახებ გადაწყვეტილება.

 

 

შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ ბუნებრივი გაზის გადამცემი სისტემის ოპერატორად სერტიფიცირება - 2021 წელი

შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ ბუნებრივი გაზის გადამცემი სისტემის ოპერატორად წინასწარ სერტიფიცირებაზე უარის თქმის შესახებ;

ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს მოსაზრება შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ ბუნებრივი გაზის გადამცემი სისტემის ოპერატორად სერტიფიცირებაზე;

ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს მოსაზრება შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ ბუნებრივი გაზის გადამცემი სისტემის ოპერატორად სერტიფიცირებაზე (თარგმანი)

შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ ბუნებრივი გაზის გადამცემი სისტემის ოპერატორად სერტიფიცირების მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ.