მოქალაქესა და შპს სოკარ ჯორჯია გაზს შორის არსებული დავის თაობაზე