საკანონმდებლო ცვლილებები

21 აგვისტო, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 3 აგვისტოს N1625 განკარგულებით ცნობად იქნა მიღებული ინფორმაცია, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ – ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2017 წლის 19 ივლისის №35-02 ბრძანების საფუძველზე, საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და სს „ალიანს ენერჯის“ შორის 2011 წლის 18 ნოემბერს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმით განსაზღვრული „ნაბეღლავი ჰესის“ მშენებლობის დასრულებისა და ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ჰესი