საკანონმდებლო ცვლილებები

14 სექტემბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 31 აგვისტოს N1846 განკარგულებით ქ. თბილისის ელექტროენერგიით მომარაგების უზრუნველყოფის და თბილისის გარშემო არსებული ინფრასტრუქტურის გაძლიერების მიზნით, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ მიეცა ნება ქ. თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში 220/110/10 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობისათვის საჭირო საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვები განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ელექტროსისტემა