საკანონმდებლო ცვლილებები

27 სექტემბერი, 2017

კომისიის 2017 წლის 22 სექტემბრის N26 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის N33 დადგენილებაში, და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების ზღვრული ტარიფი (ზედა ზღვარი) 8,056 თეთრი/კვტსთ. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ტარიფები