საკანონმდებლო ცვლილებები

28 ნოემბერი, 2016

საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2016 წლის 28 ნოემბრის №89 ბრძანებით დამტკიცდა 2017 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი (იხ. დანართი) და ქვეყნის ერთიანი ელექტროენერგეტიკული სისტემის მარეგულირებელ სადგურად მიჩნეული იქნა შემდეგი წარმოების ლიცენზიატები:

         ა) შპს „ენგურჰესი“;

         ბ) შპს „ვარდნილჰესების კასკადი“.

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: