საკანონმდებლო ცვლილებები

27 სექტემბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 13 სექტემბრის N1968 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაცია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, დამალას მთაზე სამაუწყებლო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციისათვის საჭირო სტაბილური და უსაფრთხო ელექტრომომარაგების უზრუნველსაყოფად, ელექტროგადამცემი ხაზის სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის დადებული 2017 წლის 14 ივლისის №69-17 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ელექტროგადამცემი ხაზის სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საპროექტო მომსახურების შესყიდვის ვადის 2017 წლის 15 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელების შესახებ. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ტარიფები