საკანონმდებლო ცვლილებები

28 სექტემბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბრის N440 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში გარანტირებული სიმძლავრისა და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 15 ივლისის №193 დადგენილებაში და შპს „მტკვარი ენერჯი“ გარანტირებული სიმძლავრის წყაროდ განისაზღვრა 2020 წლის 1 იანვრამდე. გადადით ვებგვერდზე  

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკია,გარანტირებული სიმძლავრე