საკანონმდებლო ცვლილებები

4 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 28 სექტემბრის N28 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2014 წლის 6 მარტის N6 დადგენილებაში. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: კომისია