საკანონმდებლო ცვლილებები

4 ოქტომბერი, 2017

საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა სს „თელასის“ შეტყობინება 2017 წლის 27 ოქტომბერს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების შესახებ შემდეგი დღის წესრიგით:

  • საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდელი შეწყვეტა;
  • საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის არჩევა. გადადით ვებგვერდზე
გამომცემი ორგანო: კომპანია
დოკუმენტის ტიპი: შეტყობინება
თემატიკა: აქციონერთა კრება