საკანონმდებლო ცვლილებები

13 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 5 ოქტომბრის N2077 განკარგულებით მოწონებულ იქნა:

  • საქართველოს მთავრობასა და შპს „აად-ს“ შორის დასადები შეთანხმება ამავე მხარეებს შორის 2015 წლის 5 ივნისს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
  • საქართველოს მთავრობას, შპს „აად-სა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი. გადადით ვებგვერდზე
გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა