საკანონმდებლო ცვლილებები

13 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 სექტემბრის N1990 განკარგულებით სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ მიეცა უფლება 35/10 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობისათვის საჭირო საქონლისა და მომსახურების (სამშენებლო და სხვადასხვა მასალები, სპეცტექნიკის ქირავნობა/გადაზიდვა, საინჟინრო მომსახურებები და დაცვის მომსახურება) სახელმწიფო შესყიდვა განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა