საკანონმდებლო ცვლილებები

10 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 19 ოქტომბრის N2206 განკარგულებით ქ. თბილისში „დიღომი“ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების თაობაზე ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებულად გამოვლინდა შპს „ჯი ემ ჯი“. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა ჰესი