საკანონმდებლო ცვლილებები

10 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 19 ოქტომბრის N2210 განკარგულებით ცვლილება შევიდა  „საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგებისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 იანვრის №75 განკარგულებაში და   შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაბლაციხის გაზიფიცირებისთვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების შესრულება. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზი გაზიფიცირება