საკანონმდებლო ცვლილებები

11 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 8 დეკემბრის N2571 განკარგულებით მოწონებულ იქნეს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა გადამცემი ქსელი