საკანონმდებლო ცვლილებები

11 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 2 ნოემბრის N2272 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობასა და შპს „მზის სახლს“ შორის „გარეჯის მზის ელექტროსადგურის“ თაობაზე დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი. გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა ელექტროსადგური