საკანონმდებლო ცვლილებები

11 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N2246 განკარგულებით შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ (შემდგომში – კომპანია), მიეცა უფლება უზრუნველყოს კომპანიის ტერიტორიული ერთეულის, ონის სერვისცენტრის ოფისის (შენობის) რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვა, ამასთან მიეცა უფლება  შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის №713 განკარგულებით გათვალისწინებული თანხებიდან დარჩენილი ეკონომია – 38 000 (ოცდათვრამეტი ათასი) ლარი მიმართოს ამ სამუშაოების შესასრულებლად. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: წყალმომარაგება