საკანონმდებლო ცვლილებები

11 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 19 ოქტომბრის N2188 განკარგულებით, მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“,  შპს „ხვამლსა“ და შპს „ჯონოული 1“-ს შორის დასადები შეთანხმება საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და  შპს „ხვამლს“ შორის 2015 წლის 1 აპრილს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე. გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტკია