საკანონმდებლო ცვლილებები

12 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ნოემბრის N2486 განკარგულებით  მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობას, სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი „ტორზილა ჰესის“ მშენებლობის განხორციელებადობის ტექნიკურ-ეკონომიკური საკითხების შესწავლის, მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების თაობაზე. გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა ჰესი