საკანონმდებლო ცვლილებები

12 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 8 ნოემბრის N2358 განკარგულებით, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით, 740 (შვიდას ორმოცი) ლარად საკუთრებაში გადაა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შემდეგი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები:

  • მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წეროვანში მდებარე 9 კვ.მ;
  • გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მარტყოფში მდებარე 9 კვ.მ;
  • გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნაზარლოში მდებარე 9 კვ.მ;
  • ასპინძის მუნიციპალიტეტში, სახელმწიფო მარაგის მიწებზე მდებარე 9 კვ.მ;

საპრივატიზებო პირობად განისაზღვრა შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 (თორმეტი) თვის ვადაში სატრანსფორმატორო პუნქტის განთავსება.   გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა