საკანონმდებლო ცვლილებები

13 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ნოემბრის N2499 განკარგულებით შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ მიეცა უფლება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის №713 განკარგულების საფუძველზე დარჩენილი 113 092 (ას ცამეტი ათას ოთხმოცდათორმეტი ლარი) და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის №711 განკარგულების საფუძველზე დარჩენილი 56 908 ლარი, ჯამში − 170 000 ლარი, მიმართოს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურაველში ე.წ. „ურაველის“ მაგისტრალური მილსადენის გადატანისა და მასთან დაკავშირებული სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: წყალმომარაგება