საკანონმდებლო ცვლილებები

13 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ნოემბრის N2453 განკარგულებით შპს „ენერგო ინვესტს“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 18 267 ლარად, საკუთრებაში გადაეცა ყვარლის მუნიციპალიტეტში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 3262.00 კვ. მ და 2827.00 კვ. მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი  „ავანი ჰესის“ მშენებლობის მიზნით.  გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: