საკანონმდებლო ცვლილებები

13 აპრილი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ნოემბრის N2454 განკარგულებით შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით, 21 500 ლარად, საკუთრებაში გადაეცეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მეწიეთში არსებული 5369.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მეწიეთში არსებული 1742.00 კვ.მ  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი „საშუალა ჰესი 1“ და „საშუალა ჰესი 2“ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის მიზნით. გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: