საკანონმდებლო ცვლილებები

2 მაისი, 2018

2018 წლის 2 მაისს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა სს „ენერგოკავშირის“ განცხადება მორიგი საერთო კრების პირველი მოწვევის შესახებ.დღის წესრიგით გათვალისწინებულია:

  1. 2017 წლის წლიური ანგარიშის განხილვა;
  2. 2017 წლის დირექტორის ანგარიშის წარმოდგენა და დამტკიცება;
  3. 2017 წლის სამეთვალყურეო საბჭოს ანგარიშის წარმოდგენა და დამტკიცება;
  4. აუდიტის არჩევა;
  5. საზოგადოების აქციონრებისათვის უფასო სამედიცინო მომსახურების შესახებ საკითხის გადაწყვეტა. გადადით ვებგვერდზე
გამომცემი ორგანო: კომპანია
დოკუმენტის ტიპი: შეტყობინება
თემატიკა: