საკანონმდებლო ცვლილებები

31 მაისი, 2018

კომისიის 2018 წლის 30 მაისის N6 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში“ და განისაზღვრა შპს „ვარკეთილაირის“ ახალი ტარიფი.  გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: