საკანონმდებლო ცვლილებები

31 მაისი, 2018

კომისიის 2018 წლის 30 მაისის N7 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ტარიფები ელექტროენერგეტიკა