საკანონმდებლო ცვლილებები

29 ივნისი, 2018

საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა ინფორმაცია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 22 ივნისის N50/1 გადაწყვეტილებით, შპს „ინტერ გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში შევიდა ცვლილების შეტანის შესახებ, კერძოდ  გაფართოვდა არეალი. გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: შეტყობინება
თემატიკა: ცვლილება ლიცენზიაში